Als het gaat om dynamiek en innovatie is er nauwelijks een andere sector die zich met de verlichtingsindustrie laat vergelijken. Door de constante blik op vooruitgang vormt een LED-lichtsysteem van vandaag zo veel meer dan ‘slechts’ een energiebesparend alternatief voor traditionele verlichting. Innovatieve technologie en digitalisering bieden kansen om grote stappen te zetten met de ergonomische, biodynamische en emotionele impact van goede verlichting op de werkvloer. Om daar in de praktijk in de lichtontwerp- en planningsfase ook echt ‘werk’ van te maken, zijn de verlichtingseisen voor werkplekken (de Europese norm DIN EN 12464-1 – oorspronkelijk uit 2003 en in 2011 herzien) wederom tegen het licht gehouden en in augustus 2021 geactualiseerd.

Nieuwe norm werkplekverlichting

De norm waarin de eisen aan verlichting van werkplekken is vastgelegd, is de "NBN/NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen". Hierin staan de eisen van werkplekken binnenshuis in directe relatie met de ruimte waarin ze worden uitgevoerd. De laatste versie van deze norm stamt uit 2011.

LED verlichting heeft de afgelopen 10 jaar echter zo’n enorme sprong gemaakt door de rol van vele andere conventionele verlichtingsbronnen over te nemen, dat de versie uit 2011 niet meer actueel was. LED verlichting anno nu geeft namelijk heel ander licht en andere mogelijkheden dan tien jaar geleden.

De NBN/NEN-norm is daarom in augustus 2021 aangepast aan de ervaringen die zijn opgedaan en de ontwikkelingen van deze tijd. Daarnaast is de nieuwe norm voor werkplekverlichting bovendien beter afgestemd op de gebruiker en diens visuele behoefte.

De grootste aanpassingen van NBN/NEN EN 12464-1:2021

  • Het gebruik van daglicht in werkruimtes wordt benadrukt en aangemoedigd. De variatie in de hoeveelheid daglicht, de richting en de kleur is van belang voor de veiligheid en het gevoel van welzijn van medewerkers op de werkvloer;
  • Een andere belangrijke toevoeging betreffen de tabellen waarin de vereiste lichtkarakteristieken voor alle mogelijke specifieke werksituaties zijn weergegeven. Goed en voldoende licht dat afgestemd is op de eigenschappen en visuele taken van de gebruiker optimaliseert de werkprestatie;
  • Verduidelijking van de verlichtingseisen voor het werkgebied zelf in relatie tot het randgebied (tot 0.5 m rond het werkgebied) en het perifere gebied (3 m rond het randgebied);
  • Aanbevelingen over de lichtverdeling rond de werkplek en in de werkruimte. Het doel hierbij is om een evenwicht in lichtsterktes te realiseren die voor het zien en beleven van de ruimte belangrijk zijn;
  • Eisen t.a.v. de cilindrische verlichtingssterkte om de visuele communicatie en herkenbaarheid te verbeteren in de werkruimte.
  • Het reduceren van hinderlijke verblinding en verminderde zichtbaarheid via UGR-methode
  • Optimalisering van het ontwerpproces voor verlichtingssystemen. Aan de nieuwe norm is een hoofdstuk toegevoegd dat advies geeft en beschrijft hoe de verlichtingseisen die uit de norm voortkomen, kunnen worden toegepast voor een lichtplanning.

Dit en meer betreft in hoofdlijnen de in 2021 herziene norm met verlichtingseisen voor werkplekken.

Prolumia LED catalogus
Ontdek onze producten. Claim uw catalogus!

Prolumia - betrouwbare partner in het verlichten van uw werkplek

Bij Prolumia vinden we het niet alleen belangrijk om goede producten, adviezen en ondersteuning te bieden, maar ook om te ontzorgen. Om aan de complexe normeringseisen en verplichtingen voor werkgevers krachtens het Arbobesluit Artikel 6.3 te voldoen, kunt u door Prolumia een professioneel lichtplan laten maken.

Prolumia is lid van NSVV (de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) en conformeert zich aan de Gedragscode Lichtberekeningen. Zo bent u er met uw keuze voor Prolumia als lichtpartner zeker van dat de verlichting op uw werkplek niet alleen in alle opzichten voldoet maar zelfs uw verwachtingen overtreft!

Lichtplan laten maken?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Nishand Lochan
Lichtspecialist